Tjänster

      Sven Hamrefors

www.hamrefors.se © 2011 •

Tjänster

Seminarier

Jag anlitas ofta som föreläsare i olika sammanhang där organisationer vill utveckla sin kommunikationsförmåga och innovationsförmåga. Det vanliga är att jag håller halvdags- eller heldagsseminarier och deltagare kan vara allt från ledningsgrupper till olika funktionsföreträdare. Min styrka som föreläsare är att jag har förmåga att förmedla kunskap på ett entusiasmerande sätt.

 

 

Rådgivning

Jag är rådgivare till företagsledningar i strategiska frågor som berör organisationers kommunikations- och innovationsförmåga i värdeskapande nätverksmiljöer. Det handlar om att utveckla ideologiskt och kontextuellt ledarskap för att öka värdeskapandet i komplexa omvärldsrelationer.

 

 

Utvecklingsuppdrag

När organisationer vill gå vidare med utveckling av idéer och planer för kommunikation och innovation anlitas jag som processledare för riktade åtgärder. Min styrka är att kunna genomföra sådana uppdrag på kort tid med konkret resultat.

 

 

Forskningsuppdrag

I gränslandet mellan akademi och praktik är jag aktiv som forskare för att skapa kunskap som både är akademiskt robust och praktiskt användbar..