Publikationer

      Sven Hamrefors

www.hamrefors.se © 2011 •

Publikationer

Böcker

Kommunikativt ledarskap - den nya

tidens ledarskap i värdeskapande nätverk

(Norstedts, 2009)

Entreprenörskap på riktigt

Carin Holmquist (redaktör)

(Studentlitteratur, 2009)

Mitt bidrag är Kapitel 3:

Den fula ankungen

Communicative Leadership - Modern leadership in value-creating networks

(text available when clicking the picture)

Den uppmärksamma

organisationen

(Studentlitteratur, 2002)

Avhandling:

Spontaneous environmental scanning

Putting "putting into perspective" into perspective (texten nås genom att klicka på bilden)

 

Forskningsreflektioner

- Verksamhetsnyttig information och kommunikation

Slutrapport

Informatörens roll i ledarskapet

2/07

Kommunikativt ledarskap

Utveckling av mellanchefers

kommunikativa förmåga inom Volvokoncernen

(Med Charlie Nordblom)

3/06

Helhet och samverkan i en decentraliserad struktur

(Med Ingalill Östman)

4/05

Växelverkan mellan centrala och perifera informationsprocesser

(Med Tom Andersson)

1/05

Informatören som ledare i det globala nätverkssamhället

2/04

Ledning av uppmärksamhets-processer

4/07

Kommunikativ organisering av kommuner

(Med Carina Asplund)

1/07

Den värdeskapande varumärkesstrategin

(Med Frans Melin)

2/06

Lanseringen av "Fri television"

(Med Helga Baagoe)

3/05

Hur information och kommunikation kan stödja organisationens affärsskapande

4/04

Informationsfunktionens roll i förhållande till ekonomiprocessen

1/04

Kreativitet och helhetstänkande

3/07

Exemplet MUST

(Med Lars Oxelheim)

4/06

Kriskommunikation

Att improvisera under kaos

(Med Jesper Falkheimer och Mats Heide)

1/06

Vad är rätt information till rätt person vid rätt tillfälle?

(Med Fredric Landqvist)

2/05

Utveckling av kommunikations-nätverk i kunskapsföretag

(Med Robin Teigland)

3/04

Informations-funktionens bidrag till organisationens omvärldsbevakning