Hem

      Sven Hamrefors

www.hamrefors.se © 2011 •

Läs mer 

Forskning

Mitt stora forskningsprojekt de senaste åren har varit en omfattande studie av organisationers kommunikationsförmåga.

Artiklar

Nu blir BI ett grupparbete

Computer Sweden 2014-01-10

Några ord om mig »

Jag är professor i innovation, kommunikation och

affärsskapande vid Mälardalens Högskola.

 

Mitt forskningsfokus handlar om organisationers förmåga att kommunicera på ett sådant sätt att innovation och affärsskapande stimuleras. Allt i en organisation kommunicerar och därför kan man utveckla kommunikationsförmågan på många olika sätt; genom processdesign, strukturutveckling, utveckling av social samverkan och utveckling av omvärldsrelationer.

 

Jag doktorerade i organisationsteori vid Handelshögskolan i Stockholm och har en bred akademisk skolning i beteendevetenskap, ekonomi och juridik.

 

Som praktiker har jag lång erfarenhet som affärsutvecklare och idéutvecklare. Jag har startat fem företag, vilka alla lyckades bli etablerade på sina respektive marknader, och har erfarenhet som affärsutvecklare i större organisationer, såsom Upplysningscentralen, SEB och Esselte.

 

1996 tog jag initiativet till utvecklingen av Stockholm School of Entrepreneurship, på Handelshögskolan i Stockholm. Det blev en utbildning i entreprenörskap som idag omfattar studenter och forskare från Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, KTH, Konstfack och Stockholms universitet.